6 yıl ceza alan ne kadar yatar 2020

liman ve deniz inşaatı işlerine ait birim fiyat analizleri

"Tüm hakları saklıdır HER CİNS TOPRAKTA DAR VE DERİN KAZI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 1027 Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti GÜNDELİK Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 22,50 100 SAATLİK 100 1001 Metreküp Poz Numarası, Poz Tanımı, Birimi, Birim Fiyat 1008 1002 100 2021 1, 19 AYGM/003H xlsx www 100 A - İŞÇİLİKLER TAŞCI USTASI 1003 180,00 AYLIK 5 10 15 520(Y) Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti Saat 0,019000 Oska Yazılım'dan alınmıştır 19 10 17,39 TL 1027 03 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun 400,00 tr/Content/File/Duyuru/files/%C4%B0kame%20Pozlar%20i%C3%A7in%20Uygun%20%C3%96zel%20Poz%20Analizleri%20-%20May%C4%B1s%202021 19 tkdk 120 100 pdf İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun öngerilmeli, taşıyıcı elemanlar ile taşıyıcı sistem teşkil  520(Y)) Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti 100 1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları 19 1027, Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti, Sa, 139,21 ₺  AYGM/002H gov 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun 1027 (03 POZ NO: İ Ş Ç İ Ü N V A N I 75 75 Mar 1, 2020 aşırı düşük teklif sorgulama işleminin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediği, bu şekilde yapılan bir sorgulama sonucunda aşırı düşük  TKDK Birim Fiyat Analizleri May1s 2021 100 100 May 22, 2020 "Tüm hakları saklıdır